Voor iedere organisatie, zijn inzet, flexibiliteit, commitment en creativiteit van medewerkers en teams cruciaal.
Zonder hen is het onmogelijk de doelstellingen te verwezenlijken.
In een snel veranderende wereld zijn aanpassingen en reorganisaties aan de orde van de dag.
Om op nieuwe situaties in te kunnen spelen is het belangrijk dat veranderingen zo vlot en probleemloos mogelijk ingevoerd kunnen worden.
Dat is echter vaak makkelijker gezegd dan gedaan.
Verandering roept weerstand op.

Ook persoonlijke kwesties van medewerkers kunnen een probleem voor de organisatie vormen.
Hierdoor nemen spanningen toe en prestaties af.

Teams

Een goed team bestaat uit mensen die elkaar aanvullen. Zij vangen elkaars zwakke punten op en laten elkaars sterke punten tot hun recht komen. Zelfreflectie en een eerlijke, open werkrelatie zijn hierbij onmisbaar.

LEES MEER

Leidinggevenden

Als leidinggevende heb je heel wat op je bordje.
Je wordt geacht jouw afdeling draaiende te houden en op alle fronten een stijgende lijn te bewerkstelligen.
Daarnaast moet je het liefst ieder probleem voor zijn en als ze er dan toch zijn, zo snel mogelijk tackelen.
Soms zit je in een ongemakkelijke spagaat tussen je directie en jouw medewerkers.
In zulke gevallen kun je misschien best wat hulp en support gebruiken.
Eenmaal in een leidinggevende positie blijkt het leven een stuk eenzamer en is het aantal personen waarmee je écht kunt praten vaak gevoelig gereduceerd.
Ik bied je behalve direct bruikbare inzichten tevens de mogelijkheid jezelf op meerdere gebieden te versterken.

LEES MEER