Voor iedere organisatie, zijn inzet, flexibiliteit, commitment en creativiteit van medewerkers en teams cruciaal.
Zonder hen is het onmogelijk de doelstellingen te verwezenlijken.
In een snel veranderende wereld zijn aanpassingen en reorganisaties aan de orde van de dag.
Om op nieuwe situaties in te kunnen spelen is het belangrijk dat veranderingen zo vlot en probleemloos mogelijk ingevoerd kunnen worden.
Dat is echter vaak makkelijker gezegd dan gedaan.
Verandering roept weerstand op.

Ook persoonlijke kwesties van medewerkers kunnen een probleem voor de organisatie vormen.
Hierdoor nemen spanningen toe en prestaties af.

Het belang van de thuissituatie in Corona tijd

Nu steeds meer mensen thuis werken vanwege het Corona-virus is het belang van een goede relatie met de levenspartner belangrijker dan ooit geworden.
Voorheen kon je eventuele strubbelingen binnen de relatie nog wat omzeilen omdat je op je werk was en daar even afstand kon nemen.
Maar met het thuiswerken is dat een stuk lastiger geworden.
Dit vraagt om meer aandacht voor de thuissituatie en hoe elkaar binnen de relatie de nodige ruimte te geven.
Hierdoor raakt de relatie, meer dan ooit ook het belang van de organisatie.
Naast de reguliere (zakelijke) coaching bied ik dan ook relatietherapie voor werknemers die gedurende deze periode voornamelijk thuis hun werkzaamheden verrichten.

Als werkgever kunt u zodoende nu, in een wat andere vorm dan gewoonlijk, toch uw mensen een extra steuntje in de rug geven.
Want hoe beter hun relatie, des te beter de prestaties van uw thuiswerkers.

Om ook uw bedrijf succesvol bij de invoering van veranderingen en andere kwesties te ondersteunen biedt Other-wise diverse trajecten.
Voor een goed gesprek en de mogelijkheden belt u 06 - 51 35 08 39

Teams

Een goed team bestaat uit mensen die elkaar aanvullen. Zij vangen elkaars zwakke punten op en laten elkaars sterke punten tot hun recht komen. Zelfreflectie en een eerlijke, open werkrelatie zijn hierbij onmisbaar.

LEES MEER

Leidinggevenden

Als leidinggevende heb je heel wat op je bordje.
Je wordt geacht jouw afdeling draaiende te houden en op alle fronten een stijgende lijn te bewerkstelligen.
Daarnaast moet je het liefst ieder probleem voor zijn en als ze er dan toch zijn, zo snel mogelijk tackelen.
Soms zit je in een ongemakkelijke spagaat tussen je directie en jouw medewerkers.
In zulke gevallen kun je misschien best wat hulp en support gebruiken.
Eenmaal in een leidinggevende positie blijkt het leven een stuk eenzamer en is het aantal personen waarmee je écht kunt praten vaak gevoelig gereduceerd.
Ik bied je behalve direct bruikbare inzichten tevens de mogelijkheid jezelf op meerdere gebieden te versterken.

LEES MEER